Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány

DARVAS ISKOLA DIÁKJAIÉRT OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18342073-1-03

Alapítványunkat 1993. július 9-én alapította az iskola százezer forintos tőkével.

Az Alapító Okiratban meghatározott céljaink:

- hozzájárulni a kiváló képességű tanulók képességének fejlődéséhez,
- elősegíteni a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását,
- támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat, a tanulók önművelődését, értékes szabadidős tevékenységük szervezését,
- kiemelkedő tanulói eredmények jutalmazása,
- táborozások költségeihez való hozzájárulás,
- korszerű oktatási programok alkalmazása,
- oktatást segítő eszközök beszerzése,
- a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszerrel növelni a tanulók érdekeltségét,
- biztosítani a magasabb szintű versenyekre eljutott tanulók részvételét költségeik fedezésével,
- a jó színvonalon tanuló gyermekek ösztöndíjban való részesítése.

Az alapítvány nyitott,csatlakozhat hozzá bármely jogi vagy magánszemély, aki az alapítvány céljait elfogadja, és anyagi vagy tárgyi támogatást tud nyújtani. Alapítványunk közhasznú szervezetként működik, így jogosult az SZJA 1 %-ának fogadására. Bevételeink nagy részét ez a támogatás, valamint a minden évben megrendezésre kerülő jótékonysági vacsora biztosítja. Az alapítványi vagyon kezelője a 11 tagú kuratórium.

Támogatási formáink:

Tanulói juttatások:

- tanulmányi versenyek nevezési díjait átvállaljuk, a korábban jó eredményt elért tanulóinktól, vagy szociális helyzet alapján biztosítjuk a tehetséges diákjainknak.
- Magasabb szintű versenyekre eljutott tanulóinknak biztosítjuk az útiköltséget.
- Tanulmányi ösztöndíj: az 1997/1998. tanévtől tanulmányi ösztöndíjat biztosítunk felső tagozatos tanulóinknak. Az ösztöndíjat egyéni vállalások alapján pályázattal lehet elnyerni.

Jutalmazások:

- Tanév végén a tanulói teljesítményeket értékeljük, a legkiemelkedőbbeket jutalmazzuk.
- A 8. osztályos tanulók legmagasabb szintű jutalmazása az iskolazászló és a Darvas plakett.
Iskolazászló kitüntetésben részesül az a tanuló,aki nyolc éven keresztül kitűnő eredményt ért el.

A Darvas plakett az alapítvány elismerése, kimagasló tanulmányi eredménnyel, tartósan végzett, sokoldalú vagy kimagasló szaktárgyi és sporteredménnyel, közösségi munkával lehet kiérdemelni.

Az alapítvány mindkét elismeréshez 1995. óta könyvutalványt biztosít.

Táborozások támogatása:

iskolánk által szervezett táborozáshoz minden csoport számára támogatást biztosítunk.
Alsó tagozatos tanulóink részére szervezzük a Suli tábort, 1996. óta. Ingyenesen vehetnek részt azok a kisdiákok, akik anyagi helyzetük miatt nem jutnak el családjukkal nyaralni.