Ildikó Tanárnő Emlékére Alapítvány

ILDIKÓ TANÁRNŐ EMLÉKÉRE ALAPÍTVÁNY

/Részletek az Alapító Okiratból

Alapítók: Tóth Endre és Tóth Endréné


Az alapítvány célja:


A tragikus körülmények között elhunyt, Dr. Seresné Tóth Ildikó magyar-történelem szakos tanárnő munkájáról méltóképpen megemlékezni, aki haláláig a Darvas József Általános Iskola tantestületének tagja volt. Ezért az alapítók a Darvas József Általános Iskola oktató munkáját, jó színvonalú, biztos tudást eredményező képzési módszereit kívánják támogatni, figyelembe véve a tehetséggondozás szempontjait is. A Darvas József Általános Iskola tanulói közül, a tanulmányi versenyeken, tanulásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek érdekében az alábbi célokat tűzi ki:

- Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez.

- Az iskolai magyar és történelem oktatás feltételeinek, színvonalának javítása.

- Támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat, a tanulók önművelődését, tanulmányi versenyeken történő szereplését.

- Biztosítani a magasabb szintű, országos tanulmányi versenyekre eljutott tanulók és felkészítő nevelőik jutalmazását.

- A magyar és történelem tantárgyból a Művelődési Közlönyben meghirdetett országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő nevelőik jutalmazása.

- A fentiek esetleges hiánya esetén támogatni a magyar és történelem tantárgyból az 5. - 8. évfolyamig jeles tanulmányi eredményű tanulókat.

A mindenkori díjazottak koszorúval emlékezzenek a tanárnőre, sírjánál.

A koszorú felirata: Örök emlékül - a Darvas iskola.

A mindenkori kuratórium tagjainak kötelessége, hogy ezen elvárás teljesüljön!

Az alapítvány vagyona és felhasználási módja:
Az alapítvány induló vagyona 1.000.000 Ft azaz egymillió forint készpénz...

Az alapítványi célok megvalósítására az alapítvány az alapító vagyon éves hozadékai és a támogatásokkal bővülő részei, teljes egészében felhasználhatók.

Az alapítvány nyitott, így azt magyar és külföldi természetes és jogi személyek adományaikkal támogathatják. A támogatás forintban és devizában egyaránt történhet. Az adományok fogadásáról az alapítvány kezelő szerve, a kuratórium dönt.

Az alapítvány számára időre és feltételhez kötött felajánlásokat is lehet tenni.

Az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az adományozás akár közvetlen, akár közvetett előny megszerzése érdekében történjen.

Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak az alapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére lehet felhasználni.

Az alapítvány induló vagyonát, és éves hozadékait, valamint a támogatásból befolyt összegeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani.

Az alapítvány kezelője, a kuratórium tagjai, munkájukat társadalmi munkában látják el, munkájukért tiszteletdíjban és költségtérítésben nem részesülhetnek.